Колектив

Наш колектив

Завідувач кафедри

д.м.н., професор

Дігтяр Валерій Андрійович

Біографічна довідка

З 2006 року кафедру дитячої хірургії очолює доктор медичних наук, професор В.А. Дігтяр. Після закінчення Дніпропетровського медичного інституту він навчався в клінічній ординатурі, а в 1988 рік Дігтяр В.А. захистив кандидатську дисертацію «Реконструктивно-відновлювальні кістково-пластичні операції при заміщенні дефектів шийково-міжвертлюгової ділянки стегнової кістки у дітей», у 2006 докторську - «Медична реабілітація дітей з доброякісними пухлинами кісток і пухлино подібними ураженнями кісток». Наукова та практична діяльність професора пов’язана з лікуванням дітей з вадами розвитку та хірургічними захворюваннями органів черевної та грудної порожнини, опорно-рухового апарату, впровадженням малоінвазивних технологій у дітей.

д.м.н., професор

Сушко Віктор Іванович

Біографічна довідка

З 1997 по 2005 р. року кафедру очолював доктор мед. наук, професор В.І.Сушко. Науковим напрямом було визначено реабілітацію дітей з вадами розвитку та хірургічними захворюваннями. Захистив докторську дисертацію: Реабілітація дітей з гострою гнійною деструкцією легень.

В 1999р. заснована Асоціації дитячих хірургів Дніпропетровської області. Головою асоціації дитячих хірургів Дніпропетровської області з 1999 року обирається професор В.І.Сушко. У 1999 р. організована та проведена перша в Україні студентська науково-практична конференція на базі опорної кафедри дитячої хірургії ДМА та перший симпозіум дитячих хірургів України на тему “Вади розвитку грудної клітки та її органів”. Щорічно на засіданнях Асоціації докладається до 35-40 доповідей з актуальних питань реабілітації та лікування дітей з вадами розвитку та хірургічними захворюваннями, доповідається про впровадження сучасних технологій лікування в дитячій хірургії.

Камінська Маріанна Олегівна

Біографічна довідка

Доцент. Захистила кандидатську дисертацію на тему: „Лікування дітей з уповільненою консолідацією кісток”. Відповідальна за роботу з іноземними студентами.

Барсук Олександр Михайлович

Біографічна довідка

Доцент.

Кандидатська дисертація: Вивчення бронхоплевральних нориць при деструкції легень у дітей. Відповідальний за лікувальну роботую.

Харитонюк Людмила Миколаївна

Біографічна довідка

Доцент.

Кандидатська дисертація: Керована корекція воронкоподібної деформації грудної клітки.

Савенко Максим Володимирович

Біографічна довідка

Ассистент.

Дисертація на тему "Оптимізація хірургічного та консервативного лікування інвагінації кишечника у дітей"

Лук"яненко Дмитро Миколайович

Біографічна довідка

Асистент.

Виконує кандидатську дисертацію на тему: „Медична реабілітація дітей хворих на метаепіфізарний остеомієліт”.

Садовенко Олена Геннадіївна

Біографічна довідка

Ассистент.

Відповідальна за наукову роботу та СНГ.